o NAS

Po wybuchu wojny w Ukrainie włączyliśmy się aktywnie w udzielanie pomocy atakowanemu krajowi oraz jego mieszkańcom. Pomoc była aktywnie udzielana …

darowizna na rzecz ngo

Obowiązujące już dziś przepisy pozwalają na odliczenie określonych darowizn przekazywanych zarówno w formie pieniężnej, jak i rzeczowej.

Więcej na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/pomoc-ukrainie-z-preferencjami-podatkowymi

INDYWIDUALNY TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA
OSÓB Z ORZECZONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Więcej na stronie: https://centrummodi.pl/indywidualny-trening-kompetencji-i-umiejetnosci-spolecznych-dla-osob-z-orzeczona-niepelnosprawnoscia-o-naszym-projekcie-w-radiu-krakow/

Zapraszamy do współpracy Trenerów dla osób z niepełnosprawnościami!

Krakowski oddział Fundacji ARISE
z dniem 1 września 2022 r. przystępuje do realizacji zadania publicznego pn. „Indywidualny trening kompetencji i umiejętności społecznych dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością”.

W związku z tym zapraszamy do współpracy Trenerów spełniających poniższe wymogi:

  • kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalającego świadczyć wymagane usługi;
  • doświadczenie w pracy z osobami z orzeczoną niepełnosprawności.

Treningi będą przeprowadzane w miejscu zamieszkania podopiecznego na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Podczas bezpośrednich osobistych spotkań Trenerzy będą m.in.:

  • uczyć i rozwijać u osoby z niepełnosprawnością umiejętności niezbędne do samodzielnego życia za pośrednictwem,
  • towarzyszyć w czynnościach wspierających proces leczenia,
  • wspomagać kształtowanie i utrzymywanie właściwych relacji z otoczeniem,
  • wspomagać proces nawiązywania i utrzymywania kontaktu z instytucjami i organizacjami społecznymi,
  • doradzać w zakresie uzyskania specjalistycznej pomocy dotyczącej przekwalifikowania zawodowego, kontaktów społecznych, usług medycznych, rehabilitacyjnych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem,
  • wspomagać w zrozumieniu i radzeniu sobie ze zmieniającymi się realiami życia społeczno-zawodowego (np. związanymi ze stanem epidemii, napływem uchodźców),
  • uczestniczyć w spotkaniach w ramach zespołów interdyscyplinarnych oraz indywidualnych konsultacjach z pracownikami Realizatora projektu.

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy w roli Trenera prosimy o przesłanie CV na adres: fundacja@arise.org.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 12 311 94 93.

co zrobiliśmy

Aktualności

Fundacja ARISE organizuje pomoc dla potrzebujących mieszkańców zaatakowanej Ukrainy na terenie której toczy się bestialska wojna.
Będąc ostatnio z pomocą humanitarną w Ukrainie zwrócili się do nas …


Gminne przedsiębiorstwo non-profit „Kramatorski Dom Dziecka „Antoshka” to jedyna wyspecjalizowana instytucja na całym terytorium obwodu donieckiego dla sierot i dzieci pozbawionych opieki …


Communal non-profit enterprise „Kramatorski Orphanage” Antoshka „is one specialized institution in the entire territory of Donetsk Oblast for orphans and children deprived of parental care aged 0-4 years …


Pomoc

Zdecyduj jak chcesz pomóc

Wpłać online lub przelej dowolną kwotę na konto Fundacji „ARISE”

tytuł wpłaty: Pomoc dla Ukrainy

BIZnest Konto

32 2530 0008 2097 1073 2325 0001

PLN

BIZnest Konto Waluta

05 2530 0008 2097 1073 2325 0002

EUR SWIFT: NESBPLPW

BIZnest Konto Waluta

41 1870 1045 2078 1073 2325 0001

USD SWIFT: NESBPLPW


podziękowania

partnerzy i darczyńcy